Thursday, October 14, 2010

108 NAMES OF LORD SURYA OR SUN GOD



|| 108 NAMES OF LORD SURYA OR SUN GOD ||
Adideva,
Aditisuta,
Aindhna,
Aja,
Alolupa,
Ananta,
Angaraka,
Ansu,
Apa,
Arihan,
Arka,
Arvindaksha,
Aswattha,
Bhaga,
Bhanu,
Bhutadi,
Bhutapati,
Bhutasraya,
Bibhavasu,
Brahma,
Budha,
Characharatman,
Dehakarti,
Dhanwantari,
Dharmadwaja,
Dhatri,
Dhumaketu,
Diptanshu,
Dwadasatman,
Dwapara,
Gabhastimat,
Indra,
Jatharagni,
Jaya,
Jimuta,
Jivana,
Kala,
Kala,
Kalachakra,
Kaladhyaksha,
Kali,
Kamada,
Kastha,
Kha,
Krita,
Kshana,
Kshapa,
Maitreya (merciful)
Manas,
Matri,
Mokshadwara,
Mrityu,
Muhurtta,
Pati,
Pitamaha,
Pitri,
Prabhakar,
Praja-dhyaksha,
Prajadwara,
Prandharana,
Prasantatman,
Prithibi,
Purusha,
Pusha,
Ravi,
Rudra,
Sagara,
Samvartaka,
Samvatsara-kara,
Sanaichara,
Sanatana,
Sarvadi,
Sarvatomukha,
Saswata,
Sauri,
Savitri,
Sighraga,
Skanda,
Soma,
Srastri,
Suchi,
Sukhsmatman,
Sukra,
Suparna,
Surya,
Swarga-dwara,
Tamounda,
Teja,
Tejasam,
Treta,
Tripistapa,
Twastri,
Vaidyutagni,
Vaisravana,
Vanhi,
Varada,
Varuna,
Vayu, the sole stay,
Veda-karttri,
Vedanga,
Vedavahana,
Visala,
Vishnu,
Viswakarma,
Viswatman,
Viswatomukha,
Vivaswat,
Vrihaspati,
Vyaktavyakta,
Yama,

1 comment:

  1. What about Bhaskar, Dinkar, Divakar, Damodar etc that is not mentioned here. and yama is Sun gods son and so is Shani a bit confusing. I thought Rudra is for lord shiva.

    ReplyDelete